top of page

מה זה ה"עצמי" Self?

מונח העצמי מוביל למעשה לאחד הדיונים הכי מרתקים בעולם הפסיכולוגיה, בעיקר כי הוא יותר עמום מאשר ברור. זה מונח תאורטי שמנסים לבחון אותו אמפירית בהמון צורות שונות, ישנם פסיכולוגים שישמעו את המונח הזה וישר יחשבו עליו מנקודת מבט קלינית ופסיכואנליטית ויש חוקרים שישר ילכו למונחים מוכרים יותר כמו ביטחון עצמי, מסוגלות עצמית, מודעות עצמית, קבלה עצמית, חמלה עצמית, תפיסה עצמית ועוד רבים אחרים.

מה שמעניין בכל ההקשר של העצמי זה שהוא למעשה הכל. הוא מירב הייצוגים שיש לנו כלפי עצמנו מכל זווית שניתן לחשוב עליה, כמו מהי מידת המודעות העצמית שלך, המסוגלות העצמית, ההערכה עצמית שלך ועוד. אפשר לחשוב עד כמה כל אחד מהיבטי העצמי הללו משפיעים על החיים שלנו במהלך היום יום. אם נרד רגע מהרמה התאורטית ונדבר פרקטיקה, תחשבו באופן פשוט כמה החיים שלכם מושפעים מהביטחון העצמי שלכם ותחושת השליטה העצמית שיש לכם. לכן, היבטי העצמי יקבעו כמעט את כל האספקטים שיש לנו בחיים, איך שנתפוס את המציאות, לאיזה מטפל נלך ואיזה בחירות נכונות נעשה. זה יכול להיות בתחום הזוגי, באיכות האינטראקציות החברתיות שיש לנו וברמת המוטיבציה שנקום איתה בבוקר.

בא לך לבחון את ההערכה העצמית שלך? ממש כאן...

לפניך רשימה של תיאורים העוסקים בהרגשתך כלפי עצמך. סמן.י את מידת הסכמתך לגבי כל תיאור:

  1. מאד לא מסכים 2. לא מסכים 3. מסכים 4. מסכים מאד

 

בסך הכול אני מרוצה מעצמי

לפעמים אני חושב שאני כלל לא טוב

אני מרגיש שיש לי מספר תכונות חיוביות

אני מסוגל לעשות דברים באותה רמה טובה כמו רוב האנשים

אני מרגיש שאין הרבה דברים שאוכל להתגאות בהם

אני בהחלט מרגיש לפעמים כלא שווה

אני מרגיש בעל ערך ברמה שווה לאחרים

הייתי רוצה שיהיה לי יותר כבוד עצמי

בסך הכול אני נוטה להרגיש כישלון

יש לי גישה חיובית כלפי עצמי

ניתן לחשב את הממוצע שיצא לכם.ן, באוכלוסייה הכללית הממוצע עומד על בין 3.1-3.4

Self Esteem Rosenberg (1965)

  • Whatsapp
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Spotify
bottom of page